„СВМ-България“ е специализирана в изграждането на лъчисто газово отопление. Това е технология, взаимствана от природата. Инсталираме малки изкуствени слънца. Както слънцето, керамичните излъчватели SBM разпръскват лъчи, които се превръщат в топлина при допир с животните, с птиците.

Фирмата ни има технологията, знанията и опита да направим качествено отопление. Предлагаме Ви комфортна топлина на добра цена. Инвестирайки в лъчистото-газово отопление на “СВМ-България“, вие инвестирате в енергия, с която намалявате разходите си за отопление минимум 50% в сравнение с други технологии.

Реализирали сме над 500 проекта с доказани ползи.

Накратко лъчистото отопление е:

– икономия и пестене на енергия;

– бърза възвръщаемост на инвестицията в сравнение с други технологии;

– приятна топлина, удобство и комфорт;

– опазване на околната среда.

Перфектното икономично решение за вашия бизнес!