Системата „Еко – контрол“ позволява централизирано да се контролират няколко
микропроцесора чрез персоналния компютър.
  Следене в реално време и история на консумацията.