Концентрирайки енергията там, където е необходимо, лъчистото керамично отопление позволява намаление на разходите за отопление до 50% годишно. С толкова се намаляват и изхвърлените в атмосферата вредни газове с „парников ефект“.