Концентрирайки енергията там, където е необходимо, лъчистото керамично отопление позволява намаление на разходите за отопление минимум 50% годишно. С толкова се намаляват и изхвърлените в атмосферата вредни газов е с „парников ефект“.