Увеличението на цената на енергията накара собствениците и управителите на предприятия да оптимизират енергийните разходи и характеристики на техните сгради. Отоплението е един от техните приоритети.

 

Лъчистото керамично отопление осигурява:

 

ИКОНОМИЯ на енергия
КОМФОРТ за служителите
Опазване на ОКОЛНАТА СРЕДА
Лъчистото керамично отопление позволява да се насочи топлината там, където има нужда.

 

Затопля бързо

СТАНДАРТНО           КЕРАМИЧНО

отопление               отопление

Предимството на лъчистите отоплителни системи е краткият период за постигане на топлинен комфорт.

 

Отоплявайте точно колкото искате

Настройвате температурата в помещението според необходимостта и спецификата

(зона на работа, часове и дни)