Избор от 12 различни мощности гарантират идеалния комфорт, в зависимост от
височината на помещенията.
  Опция „двоен ход“ за оптимизиране на комфорта в добре изолирани сгради.
  Енергия: природен газ или пропан.