Промишлено отопление, газово лъчисто отопление, лъчисто отопление, лъчисто газово отопление

 

Промишлено отопление, газово лъчисто отопление, лъчисто отопление, лъчисто газово отопление

 

Промишлено отопление

Керамично отопление на газ

Как най-ефикасно да се затопли производствена сграда, спортна зала или други…

За оптимизацията на отоплението на една сграда е необходимо да се вземат предвид специфичните данни от професионалист:

  Предназначение на сградата: промишлено производство, логистика, складове, поддръжка и ремонт на коли, спортни зали, открити тераси на заведения…

  Структура на сградата: нова или стара, степен на изолация, механична или естествена вентилация, често или неотваряне на вратите, кранове…..

  Необходимост от температура: климатични условия, цялостно отопление, отопление на зони…..

  Височина и геометрия на сградата

  Специфични условия, свързани с отоплителните уреди: позициониране, естетика, шум, движение на въздуха…..

Лъчисто отопление за производствени предприятия, Лъчисто отопление, лъчисто-газово отопление, газово-лъчисто отопление, отопление за халета, промишлено отопление
Лъчисто отопление за производствени предприятия, Лъчисто отопление, лъчисто-газово отопление, газово-лъчисто отопление, отопление за халета, промишлено отопление
Лъчисто отопление за производствени предприятия, Лъчисто отопление, лъчисто-газово отопление, газово-лъчисто отопление, отопление за халета, промишлено отопление

Лъчисто керамично отопление

Промишлено отопление, газово лъчисто отопление, лъчисто отопление, лъчисто газово отопление  Лъчистото керамично отопление е една технология, взаимствана от природата, базирана на принципа на инфрачервено излъчване. То затопля площите, а не обема.

Промишлено отопление, газово лъчисто отопление, лъчисто отопление, лъчисто газово отопление  Лъчистото керамично отопление затопля директно пода, машините и хората. Въздухът в помещението е затоплен индиректно от конвекцията.

Промишлено отопление, газово лъчисто отопление, лъчисто отопление, лъчисто газово отопление  Лъчистото керамично отопление не прегрява горната част на помещенията. То концентрира енергията там, където тя е необходима, намалявайки консумацията до стриктно минималното.

Промишлено отопление, газово лъчисто отопление, лъчисто отопление, лъчисто газово отопление  Лъчистото керамично отопление е чисто и безшумно, няма движение на въздуха и не вдига прах. Няма никакво движение на механични части.

– Малка първоначална инвестиция;

Изключително гъвкава система – отоплява само там, където искате;

Лесна за експлоатация;

Газът, една енергия на бъдещето

Възобновяемите енергии са много добре приложими в бита, но промишлеността не може без фосилизирани енергийни източници.

Енергията от газа остава с най-добри характеристики и най-икономична за отопление на производствени и обществени сгради, където е необходимо да се инсталират по-големи мощности.

С цел опазване на околната среда и намаляване на вредните емисии е необходимо тази енергия да бъде произведена от усъвършенствани технологии и уреди, между които на челно място са:

Промишлено отопление, газово лъчисто отопление, лъчисто отопление, лъчисто газово отопление  самостоятелни отоплителни системи – технология, която позволява производство на топлина директно в помещението за отопление, елиминирайки всяка загуба от пренос на енергия,

Промишлено отопление, газово лъчисто отопление, лъчисто отопление, лъчисто газово отопление  керамичното отопление – технология, която ползва принципа на инфрачервено лъчение, за да концентрира топлината там, където е необходимо.

Отоплявайте работната площ, а не обема

Технологията на керамично отопление на газ перфектно се прилага за помещения с височина над 3 м. или за тераси на заведения с височина над 2,20 м.

Лъчисто отопление за производствени предприятия, Лъчисто отопление, лъчисто-газово отопление, газово-лъчисто отопление, отопление за халета, промишлено отопление
Лъчисто отопление за производствени предприятия, Лъчисто отопление, лъчисто-газово отопление, газово-лъчисто отопление, отопление за халета, промишлено отопление

Отопление на тераси

  КАФЕНЕТА

  РЕСТОРАНТИ

  ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ

  Удължава се сезонът навън с три до четири месеца

  Температурата на комфорт се достига много бързо за клиентите

  Икономично

  Дискретно

  Естетично

Лъчисто отопление за производствени предприятия, Лъчисто отопление, лъчисто-газово отопление, газово-лъчисто отопление, отопление за халета, промишлено отопление
Лъчисто отопление за производствени предприятия, Лъчисто отопление, лъчисто-газово отопление, газово-лъчисто отопление, отопление за халета, промишлено отопление

Промишлено отопление, газово лъчисто отопление, лъчисто отопление, лъчисто газово отопление

 

Промишлено отопление, газово лъчисто отопление, лъчисто отопление, лъчисто газово отопление

 

Промишлено отопление