СВМ – лъчистото-газово отопление в птицевъдството

„СВМ-България“ е специализирана в изграждането на лъчисто газово отопление. Това е технология, взаимствана от природата. Инсталираме малки изкуствени слънца. Както слънцето, керамичните излъчватели SBM разпръскват лъчи, които се превръщат в топлина при допир с животните, с птиците. Фирмата ни има технологията, знанията и опита да направим качествено

СБМ – комфортна топлина на добра цена за спортни зали

„СВМ-България“ е специализирана в изграждането на лъчисто газово отопление на спортни зали, високи сгради, тераси и други. Имаме технологията, знанията и опита да направим качествено отопление, предлагаме ви комфортна топлина на добра цена. Инвестирайки в лъчистото-газово отопление на “СВМ-България“, вие инвестирате в енергия, с която намалявате разходите

Лъчистото газово отопление е най-ефективната технология за индустрията

  СВМ-България е специализирана в областта на решенията за лъчисто газово отопление за промишлеността. Разкажете повече за първите си проекти, реализирани още през 1995 г. След 6-месечно маркетингово проучване за внедряването на лъчисто газово-керамично отопление заключението беше, че в този период в страната ни няма газ, пари